Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metodologia i planowanie badań wariant_VI
Efekt kształcenia:
Doktorant zna i rozumie metodologię badań naukowych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;