Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych_wariant_V
Efekt kształcenia:
Doktorant ma wiedzę z zakresu ekonomicznych, prawnych i etycznych uwarunkowań działalności naukowej.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;