Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych_wariant_V
Efekt kształcenia:
Doktorant zna podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.