Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowana technologia wiercenia
Efekt kształcenia:
Student knows how to find proper drilling technology parameters for given case.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;