Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wybrane zagadnienia z wiertnictwa
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie opracować projekt związany z pracami wiertniczymi
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U04
    inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;
  • SDA3A_U07
    samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.