Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geoinżynieria
Efekt kształcenia:
Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod geoinżynieryjnych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.