Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geoinżynieria
Efekt kształcenia:
Student potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych i in-situ ośrodka gruntowego i masywu skalnego.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
  • SDA3A_U07
    samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.