Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
PAR - Par+cipatory Ac+on Research
Efekt kształcenia:
Student/studentka wie jaki potencjał badawczy oferują PAR, ale zdaje sobie również sprawę z ich ograniczeń oraz wyzwań natury etycznej związanych z ich stosowaniem.
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_W01
  w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
 • SDA3A_W03
  metodologię badań naukowych;
 • SDA3A_W05
  fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;
 • SDA3A_W06
  ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;