Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
PAR - Par+cipatory Ac+on Research
Efekt kształcenia:
Student/studentka rozumie z jakimi trudnościami natury metodologicznej i politycznej trzeba się mierzyć próbując inicjować partycypację obywatelską wykraczającą poza tokenizm.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K03
    podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;