Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metodologia i planowanie badań wariant_VIII
Efekt kształcenia:
Participant is able to criticially analyse foundations and results of his/her own research and to draw reliable conclusions.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U04
    inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;