Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metodologia i planowanie badań wariant_VIII
Efekt kształcenia:
The participant knows and understands principles of scientific research evaluation and scientific work assessment.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;