Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technika a społeczeństwo. Relacje - kontekst - wyzwania
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe problemy implikowane przez rozwój techniczny w życiu społecznym
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W05
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;