Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Jak ludzie pamiętają przeszłość?
Efekt kształcenia:
wiedza i opanowanie materiału jest weryfikowane praktyczną umiejętnością podczas analizy studiów przypadku
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W05
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;