Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Energia Geotermalna
Efekt kształcenia:
Knowledge of the origin of the Earth's heat and conceptions of energy on Earth and in Universum
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;
  • SDA3A_W05
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;