Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Współczesne Metody Diagnostyki Konstrukcji
Efekt kształcenia:
Students will hav a chance to gather knowledge related to: (1) material defects, structural damage and failures, (2) recent damage detection/monitoring techniques, (3) new trends in Structural Health Monitoring
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_W01
  w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
 • SDA3A_W02
  główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
 • SDA3A_W05
  fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;
 • SDA3A_W07
  podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.