Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych wariant IX
Efekt kształcenia:
Doktorant zna i rozumie zasady tworzenia artykułów naukowych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;