Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych wariant IX
Efekt kształcenia:
Doktorant potrafi złożyć dokument w systemie LaTeX: stworzyć strukturę logiczną dokumentu, osadzić w nim tabele, wykresy, rysunki, wyrażenia matematyczne oraz bibliografię.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;