Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych wariant IX
Efekt kształcenia:
Doktorant potrafi tworzyć odnośniki do elementów artykułu, w tym do tabel, równań, rycin i pozycji bibliograficznych oraz odnośniki do hiperłączy.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;