Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wyobraźnia w kulturze. Od symboli do technologii
Efekt kształcenia:
Student potrafi operacjonalizować terminy związane z badaniami nad kulturą na potrzeby podejmowanych badań naukowych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;