Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wyobraźnia w kulturze. Od symboli do technologii
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec różnorodnych tradycji kulturowych
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;