Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Efekt kształcenia:
Doktorant posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kapitałem ludzkim i trendów rozwoju tej dziedziny;
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;