Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Efekt kształcenia:
Doktorant potrafi wykorzystać swoją wiedzę w zarządzaniu zespołem w dzisiejszych organizacjach
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U07
    samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.