Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Identyfikacja systemów dynamicznych z elementami analizy sygnałów
Efekt kształcenia:
Uczestnik kursu posiada wiedzę z zakresu identyfikacji sygnałów i obiektów.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;