Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza niepewności w inżynierii
Efekt kształcenia:
Awareness of the importance of uncertainty analysis in engineering problems. Understanding of the most common non-deterministic methods and optimization methods used in engineering.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;