Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza niepewności w inżynierii
Efekt kształcenia:
Student is able to present his own work and justify his/her choices made in the execution of the work.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;