Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wstęp do współczesnego uczenia maszynowego
Efekt kształcenia:
The students should grasp the fundamental knowledge of machine learning methodology that includes such concepts as supervised versus unsupervised learning, model selection and aggregation, regularization, variance-bias tradeoff, and parametric versus nonparametric methods.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;