Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kultura wizualna i nowe media
Efekt kształcenia:
Doktorant potrafi interpretować fenomeny wizualne występujące w nowych mediach.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;