Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kultura wizualna i nowe media
Efekt kształcenia:
Doktorant potrafi stosować metodę fenomenologiczną do opisu fenomenów wizualnych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;