Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w biomedycynie
Efekt kształcenia:
They have knowledge in the area of designing, implementation, and use of various models, methods, techniques, and algorithms in the field of artificial and computational intelligence and how to use various machine learning approaches and methods.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;