Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Promocja wyników badań naukowych
Efekt kształcenia:
Uczestnicy mają wiedzę z zakresu przygotowywania efektywnej prezentacji inwestorskiej dla swoich wyników badań.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.