Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Badania nieniszczące i monitorowanie stanu technicznego konstrukcji
Efekt kształcenia:
Student is able to work in a research/engineering team to discuss the requirements and specify a suitable damage detection strategy for a given application.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;