Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Spajalność materiałów specjalnych
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność doboru techniki łączenia, materiałów dodatkowych i warunków prowadzenia procesu niezbędnych do wykonania połączenia o odpowiedniej jakości. Potrafi sformułować kryteria oceny poprawności wykonania złączy.
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_U04
    Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań typowych dla inżynierii materiałowej uwzględniających kryteria doboru materiału i procesu wytwórczego