Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sterowanie dyskretne
Efekt kształcenia:
Student zna podstawy teoretyczne syntezy regulatorów ciągłych i dyskretnych
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_W10
    Ma wiedzę na temat rodzajów i struktur podstawowych układów sterowania, w szczególności: - zna podstawowe struktury układów sterowania i regulacji, - zna zasady syntezy układów sterowania w oparciu o wybrane metody, - zna sposoby oceny jakości regulacji, - wie co to jest stabilność układu, - zna metody oceny stabilności. Ma wiedzę na temat struktur układów automatyki w tym zna warstwy i ich funkcje: - sterowanie bezpośrednie, - sterowanie nadrzędne.