Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Badanie magnetyczne lin stalowych
Efekt kształcenia:
Poznanie magnetycznej metody badań lin stalowych pod kątem wymagań szkoleniowych personelu badań nieniszczących, które spełniają wymagania jednostki certyfikacji personelu UDT-CERT zgodnie z PN-EN 9712. Po zaliczeniu przedmiotu uczestnicy otrzymują dokument kwalifikacyjny ukończenia kursu stanowiący podstawę przystąpienia do procesu certyfikacji personelu. Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W16
    ma wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych