Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Psychologia społeczna
Efekt kształcenia:
Ma elementarną wiedzę o procesach psychicznych i zna główne sposoby wyjaśniania zjawisk psychologicznych.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_W02
    Ma podstawową wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, psychologia, demografia filozofia, historia, logika, politologia, antropologia).
  • SOC1A_W03
    Zna podstawowe koncepcje teoretyczne w socjologii, zna różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej.