Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizyka 1
Efekt kształcenia:
Student posiada podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, rachunku wektorowego, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_W02
    Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej, w szczególności: - podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych, - uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki, fizyki statystycznej, elektryczności, magnetyzmu, optyki. Ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania.