Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Fizyka 2
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_K03
    Potrafi zarządzać swoim czasem pracy i odpoczynku w celu zwiększenia efektywności. Jest gotów do zarządzania zespołami ludzkimi.