Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fizyka współczesna
Efekt kształcenia:
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i internetu oraz korzystać z nich.
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie