Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie instalacji automatyki przemysłowej - EPLAN
Efekt kształcenia:
Zapoznanie się z podstawowymi symbolami tworzącymi współczesną dokumentację techniczną.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U09
    Potrafi sformułować algorytm i napisać program oraz zaimplementować na wybrany układ cyfrowy. Potrafi wykorzystać komputerowe narzędzia wspomagania projektowania układów automatyki.