Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie, wytwarzanie i dobór lin stalowych
Efekt kształcenia:
zna różne konstrukcje lin, ich własności eksploatacyjne oraz umie je oznaczać, zamawiać.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych