Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie, wytwarzanie i dobór lin stalowych
Efekt kształcenia:
zna zasady doboru lin dla różnych zastosowań
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W09
    ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowanie ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowanie jako elementów maszyn i narządzi