Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie, wytwarzanie i dobór lin stalowych
Efekt kształcenia:
zna metdy badań wytrzymałościowych drutów i lin, umie przeprowadzić odbiór lin u producenta, zna procedury odbiorcze
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych