Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Elektrotechnika i elektronika
Efekt kształcenia:
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw metrologii wielkości elektrycznych i wybranych wielkości nieelektrycznych
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W05
    ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki i automatyki jako dyscyplin inżynierskich powiązanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową