Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elektrotechnika i elektronika
Efekt kształcenia:
potrafi tworzyć modele obwodowe prostych układów i urządzeń elektrycznych, wybrać właściwą metodę analizy oraz wyznaczyć przebiegi w tych modelach; rozumie zasady funkcjonowania klasycznych maszyn elektrycznych i urządzeń elektronicznychpotrafi analizować działanie prostych układów elektronicznych i energoelektronicznych
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U18
    potrafi wykorzystać wiedzę o zjawiskach elektrycznych w technice oraz do doboru urządzeń elektrycznych i elektronicznych i materiałów oraz technologii do ich wytwarzania oraz rozumie zasady funkcjonowania klasycznych maszyn elektrycznych i urządzeń elektronicznych stosowanych w maszynach, urządzeniach i układach mechanicznych