Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elektrotechnika i elektronika
Efekt kształcenia:
umie analizować proste układy pomiarowe wielkości elektrycznych i wybranych wielkości nieelektrycznych oraz przeprowadzać pomiary i opracowywać wyniki z uwzględnieniem oceny niepewności pomiaru
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U04
    potrafi dokonywać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, dokonywać analizy zjawisk fizycznych i interpretować zagadnienia techniczne w oparciu o prawa fizyki
  • IMM1A_U14
    potrafi stosować aparaturę pomiarową z metodami metrologii warsztatowej i szacowania błędów pomiarów w wybranym zakresie w inżynierii mechanicznej, wytwarzania i inżynierii materiałowej