Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Elektrotechnika i elektronika
Efekt kształcenia:
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_K03
    ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • IMM1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową