Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy technik generacyjnych
Efekt kształcenia:
potrafi posłużyć się techniką skanowania 3D i właściwie dobraną techniką generacyjną do projektowania i weryfikacji elementów urządzeń mechatronicznych
Powiązania z KEU:
  • IME1A_U08
    potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów urządzeń i systemów mechatronicznych