Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy technik generacyjnych
Efekt kształcenia:
potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment z wykorzystaniem skanera 3D i systemu generacyjnego, zinterpretować wyniki i wyciągnąć wnioski oraz przedstawić je w formie pisemnego sprawozdania.
Powiązania z KEU:
  • IME1A_U09
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • IME2A_U03
    potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników