Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Komputerowe wspomaganie badań i projektowania
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę z zakresu modelowania układów mechanicznych i elektrycznych
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W05
    posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu