Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyka II
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje z różnych źródeł oraz wykorzystywać je do rozwiązania postawionego problemu.
Powiązania z KEU:
  • ENR1A_U08
    Absolwent potrafi planować i realizować własne uczenie się, korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych, w tym norm i regulacji prawnych